§ 1 Arsyna.pl to sklep internetowy z siedzibą  w Warszawie przy ul. Andersa 13, 00-154 Warszawa, Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie https://arsyna.pl/sklep/.

§ 2 Prowadzimy  sprzedaż internetową produktów ziołowych, opartych na naturalnych kompozycjach. Oferowane produkty są dopuszczone do obrotu handlowego.  W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy : biuro@arsyna.pl

§ 3 Na wszystkie pytania odpowiadamy w miarę naszych możliwości, maksymalnie do 24 godzin.

§ 5 Wszystkie produkty dostępne w https://arsyna.pl/sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 6 Zdjęcia produktu lub jego opis techniczny może w sposób nieznaczny różnić się od stanu faktycznego. Różnice wynikają z produkcji seriami i zależy komponentów użytych do wytworzenia produktów. Różnice te nie wpływają na zakres użyteczności.

§ 7 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://arsyna.pl/sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon bądź faktura VAT. Dowód sprzedaży wysyłany jest w formie tradycyjnej wraz z produktem. Znajduje się on w paczce z towarem lub pod listem przewozowym. Chęć otrzymania faktury VAT klient powinien przekazać na adres mailowy biuro@arsyna.pl przed wysyłką towaru.

§ 8 Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

§ 9 Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan paczki i kompletność dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody na druku kuriera i zgłosić ten fakt sprzedawcy.

§ 10 Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem internetowym Arsyna dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

§ 11 W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach arsyna.pl/sklep, Arsyna może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

§ 13 Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

 § 14 Czas realizacji zakupu produktów wynosi nie więcej niż 72 godzin od zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.